Sposób na długi
  24 sierpnia 2020

  Prawo wierzyciela do wnioskowania o zabezpieczenie majątku dłużnika.

  W dzisiejszym wpisie zajmiemy się jednym z uprawnień, o którym bardzo często zapominają wierzyciele, którzy nie korzystają z pomocy prawnej…
  Sposób na długi
  29 października 2020

  Co to jest spis inwentarza i kiedy się go dokonuje?

  Celem ogłoszenia upadłości jest spieniężenie składników majątku upadłego i rozdysponowanie uzyskanych środków pomiędzy wierzycieli. Aby postępowanie upadłościowe zostało przeprowadzone racjonalnie…
  Sposób na długi
  20 listopada 2020

  Plan spłaty – co to jest i jak długo trwa?

  Plan spłaty jest dokumentem przypominającym harmonogram, który zawiera spis wierzytelności pozostałych do spłacenia przez upadłego, termin ich spłaty i wysokość…
  Sposób na długi
  18 czerwca 2020

  Postępowanie egzekucyjne a upadłość

  Bardzo często do Kancelarii zgłaszają się dłużnicy, w stosunku do których zostały wszczęte postępowania egzekucyjne przez wierzycieli, z pytaniem czy…
  Sposób na długi
  21 maja 2020

  Krótki przewodnik po etapach postępowania przy upadłości konsumenckiej.

  Jednym z pierwszych pytań, które pojawiają się w gronie osób zainteresowanych upadłością jest pytanie jak przebiega i ile trwa proces…
  Close