Sposób na długi
  24 lutego 2021

  Prawo wierzyciela do wnioskowania o zabezpieczenie majątku dłużnika.

  W dzisiejszym wpisie zajmiemy się jednym z uprawnień, o którym bardzo często zapominają wierzyciele, którzy nie korzystają z pomocy prawnej…
  Upadłość konsumencka
  12 marca 2021

  Umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty

  Wiele osób posiadających problemy finansowe zastanawia się czy upadłość doprowadzi do całkowitego umorzenia długów czy też konieczna będzie spłata wierzycieli…
  Sposób na długi
  3 lipca 2020

  Umorzenie zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego

  Instytucja upadłości konsumenckiej jest skierowana do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednakże bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy nie uda się…
  Sposób na długi
  22 kwietnia 2021

  Warunkowe umorzenie zobowiązań Upadłego bez ustalania planu spłaty

  W ubiegłym tygodniu został przybliżony Państwu temat umorzenia zobowiązań Upadłego bez ustalania planu spłaty, do którego dochodzi w sytuacji, gdy…
  Sposób na długi
  3 listopada 2020

  Rozdzielność majątkowa przed ogłoszeniem upadłości

  Niezależnie od tego, czy między małżonkami istnieje ustawowa czy umowna wspólność majątkowa, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje,…
  Close