Sposób na długi
  3 listopada 2020

  Rozdzielność majątkowa przed ogłoszeniem upadłości

  Niezależnie od tego, czy między małżonkami istnieje ustawowa czy umowna wspólność majątkowa, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje,…
  Sposób na długi
  29 czerwca 2020

  Ogłoszenie upadłości a spadek. Czy upadły może być spadkobiercą?

  Zdarzają się sytuacje, kiedy dłużnik lub po ogłoszeniu upadłości upadły zostaje powołany do spadku. Co się dzieje wtedy z majątkiem,…
  Upadłość konsumencka
  12 marca 2021

  Umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty

  Wiele osób posiadających problemy finansowe zastanawia się czy upadłość doprowadzi do całkowitego umorzenia długów czy też konieczna będzie spłata wierzycieli…
  Sposób na długi
  21 października 2021

  Darowizna mieszkania w obliczu grożącej upadłości

  Postępowanie upadłościowe nie jest łatwe dla dłużników. Szczególnie, gdy w grę wchodzi ogromny kredyt i marny majątek dłużnika. Dłużnicy jednak…
  Upadłość konsumencka
  12 czerwca 2021

  Jakie wierzytelności nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym?

  Procedura postępowania upadłościowego zakłada kilka scenariuszy dla dłużnika wobec którego sąd ogłosił upadłość. Sąd w zależności od indywidualnej sytuacji i…
  Close