Sposób na długi
  25 maja 2020

  Ogłosiłeś upadłość. Co z Twoim wynagrodzeniem? Czy syndyk może je zabrać?

  Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Od daty wydania postanowienia w…
  Sposób na długi
  29 października 2020

  Co to jest spis inwentarza i kiedy się go dokonuje?

  Celem ogłoszenia upadłości jest spieniężenie składników majątku upadłego i rozdysponowanie uzyskanych środków pomiędzy wierzycieli. Aby postępowanie upadłościowe zostało przeprowadzone racjonalnie…
  Sposób na długi
  9 grudnia 2019

  Wierzyciel czy dłużnik? Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika?

  W poprzednim wpisie poruszony został temat kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości aby uniknąć negatywnych konsekwencji w przyszłości natomiast…
  Sposób na długi
  4 marca 2020

  Jakie zalety dla wierzyciela niesie za sobą upadłość dłużnika?

  Obecnie wiele przedsiębiorstw spotyka się z problemem zatorów płatniczych, czyli zjawiska polegającego na nawarstwianiu się długów, które nie zostały spłacone…
  Sposób na długi
  29 maja 2020

  Ogłoszenie upadłości a spadek. Czy upadły może być spadkobiercą?

  Zdarzają się sytuacje, kiedy dłużnik lub po ogłoszeniu upadłości upadły zostaje powołany do spadku. Co się dzieje wtedy z majątkiem,…
  Close