Sposób na długi
  24 czerwca 2020

  Wpływ ogłoszenia upadłości na małżeństwo

  W chwili zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, który jest podstawowym ustrojem małżeńskiej wspólności majątkowej, jeśli…
  Sposób na długi
  3 czerwca 2020

  Umorzenie zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego

  Instytucja upadłości konsumenckiej jest skierowana do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednakże bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy nie uda się…
  Sposób na długi
  22 października 2020

  Warunkowe umorzenie zobowiązań Upadłego bez ustalania planu spłaty

  W ubiegłym tygodniu został przybliżony Państwu temat umorzenia zobowiązań Upadłego bez ustalania planu spłaty, do którego dochodzi w sytuacji, gdy…
  Sposób na długi
  9 grudnia 2019

  Wierzyciel czy dłużnik? Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika?

  W poprzednim wpisie poruszony został temat kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości aby uniknąć negatywnych konsekwencji w przyszłości natomiast…
  Sposób na długi
  21 maja 2020

  Krótki przewodnik po etapach postępowania przy upadłości konsumenckiej.

  Jednym z pierwszych pytań, które pojawiają się w gronie osób zainteresowanych upadłością jest pytanie jak przebiega i ile trwa proces…
  Close