Sposób na długi
  29 czerwca 2020

  Ogłoszenie upadłości a spadek. Czy upadły może być spadkobiercą?

  Zdarzają się sytuacje, kiedy dłużnik lub po ogłoszeniu upadłości upadły zostaje powołany do spadku. Co się dzieje wtedy z majątkiem,…
  Sposób na długi
  18 września 2020

  Postępowanie egzekucyjne a upadłość

  Bardzo często do Kancelarii zgłaszają się dłużnicy, w stosunku do których zostały wszczęte postępowania egzekucyjne przez wierzycieli, z pytaniem czy…
  Sposób na długi
  3 listopada 2020

  Rozdzielność majątkowa przed ogłoszeniem upadłości

  Niezależnie od tego, czy między małżonkami istnieje ustawowa czy umowna wspólność majątkowa, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje,…
  Sposób na długi
  2 sierpnia 2021

  Wpływ ogłoszenia upadłości na zawarte przez dłużnika umowy

  Funkcjonowanie w społeczeństwie polega na nawiązywaniu różnego rodzaju stosunków cywilno-prawnych. Stosunki cywilno-prawne to relacje przypominające umowy dwustronne, których podmiotem jest…
  Sposób na długi
  24 lutego 2021

  Prawo wierzyciela do wnioskowania o zabezpieczenie majątku dłużnika.

  W dzisiejszym wpisie zajmiemy się jednym z uprawnień, o którym bardzo często zapominają wierzyciele, którzy nie korzystają z pomocy prawnej…
  Close