Sposób na długi
  24 czerwca 2020

  Wpływ ogłoszenia upadłości na małżeństwo

  W chwili zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, który jest podstawowym ustrojem małżeńskiej wspólności majątkowej, jeśli…
  Upadłość konsumencka
  12 listopada 2020

  Jakie wierzytelności nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym?

  Procedura postępowania upadłościowego zakłada kilka scenariuszy dla dłużnika wobec którego sąd ogłosił upadłość. Sąd w zależności od indywidualnej sytuacji i…
  Sposób na długi
  20 listopada 2020

  Plan spłaty – co to jest i jak długo trwa?

  Plan spłaty jest dokumentem przypominającym harmonogram, który zawiera spis wierzytelności pozostałych do spłacenia przez upadłego, termin ich spłaty i wysokość…
  Sposób na długi
  7 stycznia 2020

  Złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości? Sprawdź jakie może być orzeczenie sądu.

  Złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości i zastanawiasz się jakie są możliwe rozstrzygnięcia sądu rozpoznającego sprawę. Przeczytaj ten wpis, a dowiesz…
  Sposób na długi
  2 grudnia 2019

  Kiedy przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

  Do 30 listopada 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 32467 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi, w…
  Close