Sposób na długi
  24 października 2020

  Wpływ ogłoszenia upadłości na małżeństwo

  W chwili zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, który jest podstawowym ustrojem małżeńskiej wspólności majątkowej, jeśli…
  Sposób na długi
  29 grudnia 2020

  Co zrobić gdy Twój dłużnik ogłosi upadłość? Jakie są uprawnienia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

  Głównym celem upadłości jest przynajmniej częściowe zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku dłużnika w sytuacji, gdy nie jest on w stanie…
  Sposób na długi
  29 czerwca 2020

  Ogłoszenie upadłości a spadek. Czy upadły może być spadkobiercą?

  Zdarzają się sytuacje, kiedy dłużnik lub po ogłoszeniu upadłości upadły zostaje powołany do spadku. Co się dzieje wtedy z majątkiem,…
  Sposób na długi
  19 lutego 2020

  Ojciec/matka Twojego dziecka ogłosił upadłość? Sprawdź, czy długi alimentacyjne podlegają umorzeniu.

  Wiele rodziców, którzy sprawują opiekę nad dziećmi, którym sąd przyznał alimenty zastanawia się co stanie się z zaległościami alimentacyjnymi po…
  Sposób na długi
  4 marca 2020

  Jakie zalety dla wierzyciela niesie za sobą upadłość dłużnika?

  Obecnie wiele przedsiębiorstw spotyka się z problemem zatorów płatniczych, czyli zjawiska polegającego na nawarstwianiu się długów, które nie zostały spłacone…
  Close