Sposób na długi

Wierzyciel czy dłużnik? Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika?

W poprzednim wpisie poruszony został temat kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości aby uniknąć negatywnych konsekwencji w przyszłości natomiast w tym artykule udzielimy odpowiedzi na pytanie kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika.

I tak, wniosek taki może zgłosić zarówno dłużnik, jak i wierzyciel, będący jego osobistym dłużnikiem. Wynika to wprost z art. 20 ustawy Prawo upadłościowe.

Art. 20 ust. 1 Prawa upadłościowego: Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.

Jeśli chodzi o dłużnika, to ma nie tylko prawo ale i obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którego niedopełnienie wiąże się z konsekwencjami zarówno cywilnoprawnymi, jak i karnoprawnym. Dłużnik posiada legitymację do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji posiadania co najmniej jednego wierzyciela. Natomiast wierzyciel może z takiego uprawnienia skorzystać wedle własnego uznania.

Krąg osób uprawniony do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości został rozszerzony w ust. 2 komentowanego artykułu, zgodnie z którym wniosek taki mogą zgłosić m.in. też wspólnicy osobowych spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) odpowiadający za zobowiązania spółki swoim majątkiem bez ograniczenia, likwidatorzy osobowych spółek kapitałowych czy kurator ustanowiony dla osoby prawnej wpisanej do Krajowego rejestru Sądowego, gdy osoba prawna nie może być reprezentowana lub prowadzić swoich spraw ze względu na brak organu albo brak w składzie organu uprawnionego do jej reprezentowania.

Sąd rozpatrujący zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika bada przede wszystkim czy wnioskodawca posiadał prawo do wystąpienia do sądu z takim wnioskiem. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wykaże w sposób prawidłowy swojego uprawnienia, wniosek zostanie przez sąd oddalony.

Jesteś dłużnikiem, a może wierzycielem i planujesz rozpocząć procedurę upadłościową? Zadzwoń lub napisz do nas, a pomożemy Ci w prawidłowym przygotowaniu wniosku.

Tagi

Małgorzata Stachnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close