Sposób na długiUpadłość konsumencka

Plan spłaty – co to jest i jak długo trwa?

Plan spłaty jest dokumentem przypominającym harmonogram, który zawiera spis wierzytelności pozostałych do spłacenia przez upadłego, termin ich spłaty i wysokość poszczególnych rat.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli występuje w sytuacji, gdy w wyniku podziału funduszy z likwidacji masy upadłościowej nie jest możliwe spłacenie wszystkich wierzytelności lub gdy z uwagi na brak majątku upadłego nie był utworzony plan podziału, a została sporządzona i zatwierdzona lista wierzytelności. Projekt planu spłaty składa syndyk, natomiast sąd ustalając plan spłaty wierzycieli bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Długość planu spłaty zależy od rozstrzygnięcia sądu upadłościowego i występujących w sprawie przesłanek.

Sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli:

I. na podstawie art. 49115 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo upadłościowe na okres 36 miesięcy tj. 3 lata (okres podstawowy)

  • jeżeli dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie i umyślnie, bądź wskutek rażącego niedbalstwa, nie zwiększył swojej niewypłacalności

II. na podstawie art. 49115 ust. 1a ustawy – Prawo upadłościowe na okres minimum 36 miesięcy, nie więcej niż 84 miesiące (okres wydłużony)

  • w przypadku gdy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

III. na podstawie art. 49115 ust. 1b i 1c ustawy – Prawo upadłościowe na nie dłużej niż 1 rok, bądź nie dłużej niż 2 lata (okres skrócony)

  • w przypadku gdy w drodze wykonania planów podziału oraz planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 70 zobowiązań uznanych na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż rok
  • w przypadku gdy w drodze wykonania planów podziału oraz planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 50 zobowiązań uznanych na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż dwa lata.

Wykonanie przez upadłego planu spłaty wierzycieli skutkuje wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego. Umorzeniu podlegają zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości i te, które nie wykonano w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Tagi

Małgorzata Stachnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close