Sposób na długiUpadłość konsumencka

Upadłość konsumencka wspólnika spółki z o.o.

Czy wspólnik spółki z o.o. może ogłosić upadłość konsumencką?

Tak, wspólnik posiadający udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może ogłosić upadłość konsumencką.

Przepisy o upadłości konsumenckiej mogą być stosowane do osób fizycznych, wobec których nie zachodzą podstawy do ogłoszenia gospodarczej upadłości, tj. zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej ustawy – Prawo upadłościowe (konkretnie art. 4911 ustawy – Prawo upadłościowe).

W kręgu tych podmiotów nie są wymienione osoby fizyczne, które są udziałowcami bądź akcjonariuszami spółek kapitałowych. Podkreślenia wymaga, że działalność gospodarczą prowadzi spółka, nie natomiast jej wspólnicy, którzy posiadają w niej udziały. Oznacza to, że samo posiadanie udziałów w spółce z o.o. nie stanowi żadnej przeszkody do ogłoszenia wobec takiego udziałowca upadłości konsumenckiej.

Co najważniejsze, podstawową zasadą upadłości konsumenckiej, jest to że jest to instytucja prawna przeznaczona jedynie dla konsumentów, czyli osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Czy wspólnik może ogłosić upadłość spółki z o.o.?

Nie, wspólnik spółki z o.o. nie znajduje się w kręgu podmiotów uprawnionych do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

W stosunku do spółki z o.o. prawo takie posiadają:

  • sam dłużnik poprzez swój organ zarządzający (zarząd Spółki),
  • każdy z jego wierzycieli,
  • każdy, kto ma prawo spółkę reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami,
  • likwidator,
  • kurator spółki.

Skutki ogłoszenia upadłości wspólnika sp. z o.o. a udziały w spółce.

Po ogłoszeniu upadłości udziały wspólnika w spółce z o.o. wchodzą do masy upadłościowej. Oznacza to, że podlegają one wycenie, sprzedaży, a uzyskana z nich kwota będzie podlegać podziałowi wśród wierzycieli. Sprzedażą udziałów po ogłoszeniu upadłości zajmuje się syndyk.

Istnieje możliwość odzyskania udziałów w sytuacji, gdy nie zostaną one sprzedane. W takiej sytuacji upadły udziałowiec Spółki może złożyć wniosek o wyłączenie tego składnika majątkowej z masy upadłości.

Tagi

Małgorzata Stachnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2013 r. Dodatkowo, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalizacji Controlling i zarządzanie finansami. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa pracy i prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przedsądowych i sądowych związanych, w szczególności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close